F9

  • 型号: F9
  • 产品名称: 智能教育机器人
  • 联网方式: Wi-Fi
  • 摄像头: 支持视频通话,200万像素前置
  • 屏幕尺寸: 9英寸液晶屏
  • 分辨率: 800x480像素
  • 内存: 16GB
  • 电池容量: 4000mAh锂聚合物电池
  • CPU: A33
  • 同步教程: 小学教材